Terug naar overzicht

Blokverwarming en pensioenindexatie

Over de auteur

Alex Struik

Mijn naam is Alex Struik en ik help u om bewuste keuzes te maken voor uw pensioen. Geen algemene aanpak, maar een degelijk advies toegespitst op uw situatie.

De politiek vergeet een grote groep deelnemers aan een pensioenregeling wier aanspraken nooit worden geïndexeerd.

Mijn brief aan de Tweede Kamerleden die zich met de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen bezighouden, van 26 oktober 2022.

Beste Kamerleden / leden van de commissie sociale zaken /pensioenen,

 

Volgende week staat er een plenair debat gepland inzake de zogenaamde Wet Toekomst Pensioenen.

Ik volg als pensioendeskundige en als betrokken burger al enige tijd de discussies.

Wat mij opvalt is dat de discussie voornamelijk gaat over pensioenfondsen en dan nog eens toegespitst over het invaren van oude rechten naar het nieuwe stelsel.

Bij al die discussies wordt een grote groep vergeten. Weliswaar niet de meerderheid, maar toch.

Ik werd daar een beetje mismoedig van. Zo van, de politiek heeft toch alleen maar oog voor de grote groepen.

 

Maar ik werd bemoedigd toen de discussie over de compensatie voor de hoge energieprijzen woedde. Plotseling ging het over de uitzonderingen.

Over bijvoorbeeld de mensen die wonen in een huis met een zogenaamde blokverwarming. Mede dankzij Pieter Omtzigt weten we nu allemaal watdat is.

 

Ik wil graag aandacht vragen voor de “ blokverwarming” in het pensioenstelsel.

 

Laat me het uitleggen.

 

Het gros van de werknemers bouwt pensioen op via een (al dan niet verplicht) pensioenfonds. Er zijn echter ook werkgevers die het pensioen voor hun werknemers onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij. Ik noem als voorbeeld Aegon.

In meerderheid gebeurde dit via een middelloonregeling (en heel soms nog een eindloonregeling). In de loop der jaren is de premieovereenkomst(beschikbare premieregeling) populairder geworden, deze regeling is op hoofdlijnen hetzelfde als de flexibele premieregeling volgens de Wet Toekomst Pensioenen.

 

Wat is nu het probleem?

 

Alle middelloon- en eindloonregelingen waarvoor nog premie wordt betaald moeten uiterlijk aan het eind van de transitieperiode zijn omgezet naar een premieovereenkomst. Hierbij wordt er niet ingevaren. De aanspraken uit hoofde van de middelloon- of eindloonregeling worden premievrijgemaakt. De deelnemer krijgt te zijner tijd een uitkering uit hoofde van de oude middelloon- of eindloonregeling en uit hoofde van de nieuwe premieovereenkomst.

In verreweg de meeste gevallen worden deze oude aanspraken NIET geïndexeerd en worden in de loop van de jaren minder waard, zeker met de huidige extreme inflatie.

Volgens de memorie van toelichting op het Wetsvoorstel gaat het om 375.000 deelnemers.

 

Daarnaast, zoals hiervoor al gesteld, zijn veel regelingen in het verleden al overgezet naar een premieovereenkomst. Ook hier zijn de regelingen in het algemeen premievrij gemaakt, zonder recht op indexatie. Hoe groot het aantal deelnemers in deze categorie is, is mij onbekend.

 

Verder zijn er intussen heel wat gepensioneerden die een beschikbare premieregelingen hadden. Die kunnen nu kiezen uit een variabele uitkering (de standaard bij fondsen en een mogelijkheid bij verzekeraars) of een vaste uitkering. Voor invoering van de wet die het mogelijk maakte een variabele uitkering te krijgen, was er alleen de mogelijkheid van een vaste uitkering. Ook hier geldt: geen indexatie.

 

Er zijn honderdduizenden en misschien wel miljoenenwerknemers die deels of volledig afhankelijk zijn van een hierboven beschreven regeling van een verzekeraar. En die dus rekening moeten houden met een vaste uitkering. Een uitkering die weliswaar niet omlaag mag gaan, maar in verreweg de meeste gevallen ook nooit omhoog zal gaan.

 

Het ministerie wekt de indruk dat het nieuwe stelsel leidt tot betere indexatiemogelijkheden voor iedereen. Naar mijn mening een staaltje misinformatie. Want indexatie zit er – in verreweg de meeste gevallen - voor deze groep niet in.

 

In de Wet Toekomst Pensioenen wordt hier geen enkele oplossing voor gegeven.

 

Hier ontvouwt zich een maatschappelijk probleem, zeker op de lange termijn. En dit betreft een groep die groter is dan de “blokverwarmingsgroep”.

 

Wordt het niet eens tijd dat u als politieke leiders het voortouw neemt om ook dit probleem op te lossen?

Profielfoto van Alex Struik

Hoe is het met uw pensioen?

Maak een eerste vrijblijvende afspraak.