Pensioen communicatie

Een mooie pensioenregeling, waar u als werkgever in investeert, en prettig voor uw werknemers. Nog fijner is het als uw medewerkers deze pensioenregeling waarderen. En daar komt pensioencommunicatie om de hoek kijken.

Is pensioencommunicatie verplicht?

Zorgplicht

U vraagt zich wellicht af of pensioencommunicatie verplicht is. Afgezien van de beperkte verplichtingen uitde Pensioenwet is er geen formele verplichting. De formele verplichting is om de (aanstaande) werknemers te wijzen op het wel of niet bestaan van een pensioenregeling. Als u de werknemers keurig aanmeldt zal de pensioenuitvoerder de formele verplichtingen op zich nemen.

Maar er is een algemene zorgplicht,die komt voort uit onder andere het Burgerlijk Wetboek waarin staat dat u zich als een goed werkgever moet gedragen.

Dat impliceert onder andere dat u de werknemers informeert over de verschillende arbeidsvoorwaarden. En om te zorgen dat u zeker weet dat de informatie landt en dat uw werknemers het begrijpen is pensioencommunicatie,toegesneden op uw situatie, vaak wenselijk.

Brochures

Een voor de hand liggende vorm van communicatie is het maken van brochures. Speciaal voor uw onderneming. U kunt hierin, naast de pensioenregeling, ook andere arbeidsvoorwaarden verwerken, zoals de RVU-regeling,de verlofspaarregeling of de aanvullende verzekeringen boven op de WIA. Er bestaat een mogelijkheid om dit te combineren met het personeelshandboek.

Presentatie

Een (periodieke) presentatie is een mooie manier om de pensioenregeling onder de aandacht te brengen. Dat kan aanhet hele personeel zijn, maar bijvoorbeeld ook aan nieuwe werknemers.

Dit kan ter gelegenheid van een wijziging in de regeling zijn, maar ook omdat omstandigheden daartoe aanleidinggeven. Als de media steeds maar weer aandacht geven aan een bepaald onderwerp,zoals de lage rente, is het misschien een goed idee dat eens op in te zoomen om te laten zien wat dat betekent voor de deelnemers aan de pensioenregeling.

Individuele begeleiding

Er kunnen gebeurtenissen zijn waarbij individuele werknemers begeleid moeten worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld indiensttreding, huwelijk, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid en niet te vergeten de aanstaande pensionering. Zo’n individuele begeleiding bij het maken van keuzes wordt door uw medewerkers erg op prijs gesteld.

Profielfoto van Alex Struik

Advies bij verzekeringen ?

Plan een gesprek in voor de mogelijkheden