Pensioen voor ondernemers

U als Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) heeft een bijzondere positie. U bent tegelijkertijd werkgever én werknemer. Vanwege deze bijzondere positie gelden er specifieke regels voor DGA’s. Een DGA met een percentage (stemgerechtigde) aandelen van minstens 10% valt voor wat betreft de pensioenvoorziening niet onder werking van de Pensioenwet. Dit heeft een aantal consequenties, maar betekent niet dat er geen pensioen kan worden opgebouwd. Wat niet meer kan is pensioen opbouwen in uw eigen BV, het zogenaamde “Pensioen in Eigen Beheer”.

Directeur-Grootaandeelhouder

Pensioen

Naast dat u natuurlijk vermogen kunt opbouwen, binnen of buiten uw BV, kunt u een externe pensioenvoorziening opbouwen bij een verzekeraar. Jammer genoeg zijn er nog maar twee verzekeraars die dit aanbieden. Dit gebeurt in beide gevallen op basis van een beschikbare premieregeling.

Arbeidsongeschiktheid.

In de meeste situaties zal een DGA niet verzekeringsplichtig zijn voor wat betreft de werknemersverzekeringen, zoals de WIA. Nauwkeurig onderzoek is hierbij wel gewenst.

Punt van aandacht voor de DGA is dat er voor de BV waar hij in dienst is wél een doorbetalingsverplichting bij ziekte geldt, net als voor (andere) werknemers.

Ervan uitgaande dat er geen verzekeringsplicht is, is een aanvullende verzekering tegen arbeidsongeschiktheid aan te raden.

Hiervoor kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) worden afgesloten. Let wel dat bij het aangaan van een AOV normaliter gevraagd zal worden naar de gezondheid.

Bent u net begonnen als DGA en daarvoor in loondienst als normale werknemer geweest? Dan kan een vrijwillige WIA-verzekering via het UWV ook een alternatief zijn.

Overlijden

Stel u komt als DGA te overlijden? Wat is er nodig voor uw partner en/of kinderen? Maar ook wat is er nodig voor uw onderneming om door te kunnen gaan? Dit is zeker van belang als er medeaandeelhouders zijn.

Om deze risico’s af te dekken kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten, al dan niet in combinatie met de pensioenregeling. Ook hiervoor geldt normaal gesproken dat er naar uw gezondheid gevraagd zal worden.

IB-ondernemer/ZZP-er

Pensioen

U kunt als IB-ondernemer geen pensioenregeling opzetten zoals een DGA of een werknemer. Wel kunt u, net als iedere andere Nederlander, een lijfrentevoorziening opzetten bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. Dit natuurlijk naast uw mogelijke wens om vermogen op te bouwen binnen uw eigen onderneming.

Arbeidsongeschiktheid

Een IB-ondernemer is niet verzekeringsplichtig voor wat betreft de werknemersverzekeringen, zoals de WIA. Daarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid aan te raden.

Hiervoor kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) worden afgesloten. Let wel dat bij het aangaan van een AOV normaliter gevraagd zal worden naar de gezondheid.

Overlijden

Stel u komt te overlijden? Wat is er nodig voor uw partner en/of kinderen? Maar ook wat is er nodig voor uw onderneming om door te kunnen gaan? Dit is zeker van belang als er meerdere vennoten zijn.

Om deze risico’s af te dekken kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten.

Ook hiervoor geldt normaal gesproken dat er naar uw gezondheid gevraagd zal worden.

Profielfoto van Alex Struik

Hoe is het met uw pensioen?

Maak een eerste vrijblijvende afspraak.