Pensioen voor particulieren

Wat kunnen wij voor u als particulier doen, bovenop datgene wat wij voor u als werknemer kunnen doen?

Financieel plan

Struik Financial Consulting kan voor u een volledig financieel plan maken. In zo’n plan ziet u cijfermatig en grafisch een overzicht van alle inkomsten en uitgaven over een periode van maximaal 50 jaren, rekening houdend met onder andere inflatie en de te betalen belastingen. Dit zowel voor uzelf als uw (huwelijks)partner.

Daarnaast ziet u een overzicht van uw vermogen, zowel de eigen woning als overig vermogen.

Aan de hand van zo’n financieel plan kunt u zien of uw financiële en persoonlijke doelstellingen gehaald kunnen worden. Een doelstelling zou kunnen zijn dat u op een bepaalde leeftijd met pensioen wilt.

Als u uw doel niet kunt halen, wat zou er dan moeten moet veranderen om uw doelstellingen wel te halen.

Wat ook in het financieel plan inzichtelijk kan worden gemaakt is wat de financiële gevolgen zijn als een van beide partners komt te overlijden en hoe dit middels een verzekering kan worden opgevangen.

Op verzoek sturen wij u een voorbeeld van een financieel plan toe.

Lijfrente

Bouwt u te weinig of helemaal geen pensioen op? Dan kunt u, als één van de mogelijkheden voor vermogensvorming, een lijfrente afsluiten. Dit kan door middel van een verzekering bij een verzekeraar, via banksparen of door middel van beleggen via een beleggingsinstelling. Bij een verzekeraar kunt u nog kiezen tussen een garantievariant of een beleggingsvariant.

Wat het beste bij u past en hoeveel u kunt en mag opbouwen, daarover kunt u zich laten adviseren door Struik Financial Consulting. Vanzelfsprekend zullen wij u begeleiden in het afsluiten en beheren van dit financiële product.

 

Loopt uw lijfrentepolis of lijfrenterekening af en wilt u het laten uitkeren omdat u met pensioen gaat?

Net als met een pensioenregeling zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een tijdelijke of een levenslange uitkering. Voor een vaste uitkering of een variabele uitkering. En u kunt kiezen bij welke instelling u het wilt laten uitkeren. Struik Financial Consulting geeft u advies en begeleiding bij deze keuzes.

Verzekering bij overlijden

U wilt uw nabestaanden beschermen tegen de financiële gevolgen als u komt te overlijden. Wellicht naar aanleiding van het inzicht dat u heeft gekregen bij het opstellen van een financieel plan?

Struik Financial Consulting kan u helpen bij het opzetten van zo’n voorziening.

Profielfoto van Alex Struik

Hoe is het met jouw pensioen?

Maak een eerste vrijblijvende afspraak.