Pensioen voor werkgevers

Weet u ook niet hoe u om moet gaan met de pensioenregeling voor uw medewerkers? Hoe moet die er uit zien, wat kost het, wat levert het op voor mijn medewerkers en wat gaat dat voor extra administratieve werkzaamheden opleveren? En zitten uw medewerkers daar überhaupt op te wachten?

Pensioenregeling verplicht?

U heeft nu geen pensioenregeling?

U bent niet de enige werkgever zonder een pensioenregeling. 10% van de werknemers bouwt geen pensioen op. Als u als ondernemer start met een onderneming en er komen mensen in dienst, dan is een pensioenregeling niet het eerste waar u aan denkt. En dat is begrijpelijk. Er moet eerst een gezonde financiële basis komen. En dan is het verstandig om het aantal langetermijn verplichtingen laag te houden. En een pensioenregeling start u niet op met het idee om het later weer in te trekken. Maar nu is toch het moment gekomen om een pensioenregeling op te zetten. Uw medewerkers vragen er naar en u merkt misschien steeds vaker dat sollicitanten aarzelen om in dienst te komen bij een bedrijf zonder een volwaardige pensioenregeling.

Bij het opzetten van een regeling komen heel wat vraagstukken voorbij. Zoals de vraag “wat is eigenlijk de pensioen gerechtigde leeftijd van mijn werknemers?” Ga ik van de veronderstelling uit dat mijn werknemers tot de AOW-ingangsdatum bij mij blijven werken?

Veel werknemers willen eerder stoppen met werken. Die willen hun pensioengerechtigde leeftijd zelf vaststellen. Gewoon omdat ze dat graag willen, maar vaak ook omdat ze een zwaar beroep hebben. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Die mogelijkheden gaan wel uit van een volwaardige pensioenregeling als basis. In eerste instantie is daar de mogelijkheid van de zware beroepen regeling of wel de zogenaamde RVU-regeling. Deze is echter tijdelijk en alleen maar interessant voor medewerkers geboren voor 1962. Daarnaast is het mogelijk een verlofspaarregeling op te zetten. En natuurlijk is het altijd goed om te proberen uw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Iemand die gezond de pensioendatum haalt is een zegen voor hemzelf en zijn omgeving.

Een andere vraag is of u als werkgever überhaupt een keuze heeft. Moet u zich niet verplicht aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds? Greenpeace dacht ook dat ze vrije keuze hadden, maar nu heeft de rechter beslist dat de bemanning van de beroemde schepen zoals de Rainbow Warrior toch vallen onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds Koopvaardij.

Weer een andere vraag is welk deel van het salaris onderdeel moet zijn van de pensioenregeling. Worden variabele loonbestanddelen (zoals een bonus) meegenomen of alleen de vaste onderdelen? Sowieso moet een deel van het salaris buiten beschouwing worden gelaten, in de vorm van een franchise. Maar misschien wilt u het pensioengevende salaris wel maximeren en wilt u een lager maximum dan het wettelijke maximumsalaris.

U heeft vast gehoord over het pensioenakkoord. U wilt nu geen pensioenregeling opzetten die u over een tijdje weer volledig moet wijzigen. Er zijn gelukkig genoeg mogelijkheden om een regeling op te zetten die in grote lijnen al “pensioenakkoord-proof” is.

Een andere belangrijke vraag is wat voor voorzieningen er moeten komen voor als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt of – in het ergste geval – komt te overlijden? Zijn de voorzieningen vanuit de overheid zoals de ANW en de WIA voldoende? Moet de pensioenregeling voorzien in een nabestaandenpensioen, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een arbeidsongeschiktheidspensioen?

En dan komt de grote vraag “waar moet ik mijn pensioenregeling onderbrengen?” Moet ik mij aansluiten bij een pensioenfonds? Of ga ik naar een verzekeraar of premiepensioeninstelling? En welke dan?

Struik Financial consulting kan u met al deze vraagstukken terzijde staan.

Profielfoto van Alex Struik

Hoe is het met uw pensioen?

Maak een eerste vrijblijvende afspraak.