Pensioen voor werknemers

Heeft een onderneming 50 of meer medewerkers? Dan is een Ondernemingsraad verplicht. Eén van de rechten van de Ondernemingsraad is het (al dan niet) instemmen met een voorgenomen besluit van de ondernemer om een pensioenregeling vast te stellen, te wijzigen of in te trekken. Voor specifieke vraagstukken, zoals een pensioenvraagstuk, mag de Ondernemingsraad een externe deskundige inhuren, zoals Struik Financial Consulting.

Wat kan Struik Financial Consulting voor de Ondernemingsraad betekenen?

Kennis vergroten

Een Ondernemingsraad heeft vaak te maken met kennisachterstand. Een pensioenregeling bijvoorbeeld is best gecompliceerd. Er zitten verzekeringstechnische, juridische maar ook arbeidsvoorwaardelijke aspecten aan.

Struik Financial Consulting kan een op maat gemaakte workshop geven om de Ondernemingsraad helemaal op de hoogte te brengen van de ins en outs van een pensioenregeling in het algemeen en hun eigen regeling in het bijzonder.

Onderhandelingen met werkgever

De werkgever legt een voorgenomen besluit voor. Dit biedt ruimte voor onderhandelingen. Struik Financial Consulting kan u helpen met het voeren van deze onderhandelingen.

Pensioenakkoord

Naar verwachting zal op 1 juli 2023 de nieuwe Pensioenwet (De Wet toekomst pensioenen) in werking treden. Maar wat behelst dit? Hoe ziet een nieuwe regeling er uit? Wat zijn de valkuilen? Zijn er overgangsbepalingen mogelijk? Struik Financial Consulting helpt u in dit hele proces. Te beginnen bij voorlichting over de nieuwe wet en eindigend bij de implementatie van de nieuwe regeling.

Profielfoto van Alex Struik

Hoe is het met uw pensioen?

Maak een eerste vrijblijvende afspraak.