Bedrijfstakpensioenfonds

Pensioenfonds waarbij een specifieke groep werkgevers met hun werknemers zich kan of moet aansluiten. Meestal is er sprake van een verplichting. Of een werkgever zich moet aansluiten wordt beschreven in de verplichtstellingsbeschikking.
Profielfoto van Alex Struik

Hoe is het met jouw pensioen?

Maak een eerste vrijblijvende afspraak.