ANW looptijd

De uitkering eindigt als: - Het jongste kind 18 jaar is geworden - De nabestaande de AOW-leeftijd heeft bereikt - De nabestaande in het huwelijk treedt of is gaan samenwonen - De nabestaande niet langer ten minste 45% arbeidsongeschikt is - De nabestaande overlijdt
Profielfoto van Alex Struik

Hoe is het met jouw pensioen?

Maak een eerste vrijblijvende afspraak.