ANW wezenuitkering

De kinderen van een overleden verzekerde krijgen een zelfstandige wezenuitkering als zij geen ouders (meer) hebben. Ook als de nog in leven zijnde ouder is ontzet uit het ouderlijk gezag of voogdij ontvangen de kinderen een zelfstandig wezenpensioen.De wezenuitkering eindigt op de 16e verjaardag. Is het kind ten minste 45% arbeidsongeschikt, dan loopt de uitkering door tot leeftijd 18. Is het kind studerend of verzorgt het minimaal voor 19 uur per week het huishouden, dan loopt het door tot leeftijd 21.
Profielfoto van Alex Struik

Hoe is het met jouw pensioen?

Maak een eerste vrijblijvende afspraak.