ANW hiaat uitkering

De uitkering start meestal direct na het overlijden van de deelnemer. Vindt het overlijden plaats na uitdiensttreding of na pensionering dan vindt er geen uitkering plaats.
Profielfoto van Alex Struik

Hoe is het met jouw pensioen?

Maak een eerste vrijblijvende afspraak.