Franchise

Het deel van het salaris dat niet in aanmerking komt voor pensioenopbouw, als gevolg van het feit dat er ook sprake is van een AOW-uitkering. Meestal is de franchise afgeleid van de AOW. De wet kent een minimale franchise die gehanteerd moet worden, deze bedraagt 100/75 van de AOW-uitkering voor één gehuwd persoon. Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel. De minimum-franchise voor 2022 bedraagt € 14.802
Profielfoto van Alex Struik

Hoe is het met jouw pensioen?

Maak een eerste vrijblijvende afspraak.