Pensioengevend salaris

Het jaarsalaris dat door de werkgever wordt opgegeven als basis voor de pensioenopbouw. Afhankelijk van de afspraken kan bijvoorbeeld de 13e maand of de bonus buiten beschouwing worden gelaten
Profielfoto van Alex Struik

Hoe is het met jouw pensioen?

Maak een eerste vrijblijvende afspraak.