Pensioenkapitaal

Het kapitaal dat beschikbaar is voor financiering van een ouderdoms- en/of partnerpensioen en dat is ontstaan door werknemers- en werkgeversbijdrages en rendement
Profielfoto van Alex Struik

Hoe is het met jouw pensioen?

Maak een eerste vrijblijvende afspraak.