Wezenpensioen

Een periodieke tijdelijke uitkering voor een wees of halfwees vanuit een pensioenuitvoerder, die start op de overlijdensdatum van de (gewezen) deelnemer en eindigt op een vastgestelde leeftijd (of bij overlijden van de (half)wees).
Profielfoto van Alex Struik

Hoe is het met jouw pensioen?

Maak een eerste vrijblijvende afspraak.