Personeelsvertegenwoordiging

Als de onderneming minder dan 50 werknemers in dienst heeft, maar meer dan 10, dan is een Personeelsvertegenwoordiging van toepassing.Deze is niet verplicht, maar als de meerderheid van de werknemers dit wil, moet deze wel ingesteld worden.

Er geldt voor de personeelsvertegenwoordiging geen recht op instemming voor aanpassing van de pensioenregeling, maar wel een recht op overleg als daartoe, met redenen omkleed,wordt verzocht.

Verder is er de mogelijkheid voor het inhuren van een externe deskundige, maar altijd wel in overleg met de werkgever. Het is minder een automatisme dan bij een Ondernemingsraad.

Wat kan Struik Financial Consulting voor de Personeelsvertegenwoordiging betekenen, als overeenstemming is bereikt over heti nhuren van een externe deskundige?

Kennis vergroten

Een Personeelsvertegenwoordiging heeft vaak te maken met kennisachterstand. Een pensioenregeling bijvoorbeeld is best gecompliceerd. Er zitten verzekeringstechnische, juridische maar ook arbeidsvoorwaardelijke aspecten aan.

StruikFinancial Consulting kan een op maat gemaakte workshop geven om de Personeelsvertegenwoordiging helemaal op de hoogte te brengen van de ins enouts van een pensioenregeling in het algemeen en hun eigen regeling in hetbijzonder.

Overleg met werkgever

Struik Financial consulting kan de Personeelsvertegenwoordiging ondersteunen bij het overleg met de werkgever,inzake de pensioenregeling.

Pensioenakkoord

Naar verwachting zal op 1 januari 2023 de nieuwe Pensioenwet (De Wet toekomst pensioenen)in werking treden. Maar wat behelst dit? Hoe ziet een nieuwe regeling er uit? Wat zijn de valkuilen? Zijn er overgangsbepalingen mogelijk? Struik Financial Consulting helpt u in dit hele proces van overleg met de werkgever.

Profielfoto van Alex Struik

Advies bij verzekeringen ?

Plan een gesprek in voor de mogelijkheden