WGA hiaat verzekering

Veel werknemers worden na een periode van ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard of ze worden wel volledig arbeidsongeschikt verklaard, maar het wordt niet al duurzaam arbeidsongeschikt ingeschat. In dat geval ontvangt de werknemer een uitkering op grond van de WGA, mits hij wel 35% of meer arbeidsongeschikt is.

Wat je moet weten

In eerste instantie ontvangt men een loongerelateerde uitkering, gedurende een periode die afhankelijk is van het arbeidsverleden en maximaal 24 maanden bedraagt.

Restverdiencapaciteit

Na de loongerelateerde uitkering krijgt de werknemer een nieuwe uitkering. Welke uitkering hij krijgt is afhankelijk van de benutting  van zijn restverdiencapaciteit. Is dat minder dan 50%? Dan volgt een WGA-vervolguitkering. Is dat 50% of meer, dan volgt een loonaanvullingsuitkering.

inkomensachteruitgang

De WGA-vervolguitkering is een percentage van minimumloon. Dat heeft als gevolg dat er een enorme inkomensachteruitgang is. Om dit op te vangen, is het mogelijk voor uw werknemers een WGA-hiaatverzekering af te sluiten. Laat u hierover adviseren door Struik Financial Consulting.

Profielfoto van Alex Struik

Advies bij verzekeringen ?

Plan een gesprek in voor de mogelijkheden